Hållbarhet

På Johan Lidby Vinhandel arbetar vi efter mottot Människan och vingården. För oss betyder det att vi ser vårt arbete som en länk i kedjan som bildas mellan platsen där druvorna vuxit och människan som slutligen njuter av vinet. Varje länk är lika viktig. Vi ser inget värde i att fokusera på endast en del av kedjan. Det skulle i våra ögon varken vara särskilt ansvarsfullt eller intressant.

De viner vi väljer att arbeta med är resultatet av århundraden av historia, nedärvd kunskap, passion, experimentlusta, övertygelse och vilja. Samtliga dessa delar är kopplade till människan. Vingården är en unik växtplats, med egenskaper, kvaliteter och förutsättningar som människan måste arbeta med för att skapa det vin vi till slut levererar till våra kunder.

Människan och vingården är för oss oskiljaktiga och de bildar grunden för vårt arbete och den kedja vi är en del av. Upplevelsen i glaset skapas av samspelet mellan Människan och vingården. Vi varken vill eller kan göra avkall på vare sig människan eller vingården. Den ene förutsätter den andre. Det är kärnan i vår syn på den vinupplevelse vi vill erbjuda våra kunder.

Socialt ansvar: Vi kravställer att producenten har ett socialt ansvar i sin verksamhet. Att bedriva företagande på lagliga och etiskt försvarbara villkor är en grundbult för oss. Genom vår inriktning att arbeta i tät och personlig relation med små och medelstora företag ökar möjligheten för oss att få en god överblick av de olika led som bidrar till den slutliga produkt som vi importerar. Det ger oss möjlighet att vara närvarande och tydliga i vårt etiska ansvar.

Ekonomi: Vi strävar mot ett kassaflöde med en långsiktig hållbar tillväxt och låga finansiella operationella risker. Vi är sparsamma med vårt ekonomiska och mänskliga kapital. Våra samarbeten med producenter är alltid långsiktiga. Vi strävar mot generationsöverskridande samarbeten. Vårt ekonomiska hållbarhetsarbete ska ske utan negativ påverkan på vårt sociala ansvar och miljöarbetet.

Miljö: Samtliga leverantörer av varor och distributionstjänster skall tydligt kunna redogöra för sin ambitionsnivå ur ett miljöperspektiv. Ett flertal av våra producenter arbetar idag helt ekologiskt eller biodynamiskt och är certifierade därefter. Vi har flertalet producenter som arbetar ekologiskt i vingårdarna utan certifiering. Andra är i konverteringsfaser till ekologiskt eller biodynamiskt odlande. De producenter som kan visa upp ett helhetsmässigt miljöperspektiv och som sätter det långsiktiga kretsloppet i fokus prioriteras i vår urvalsprocess. Vår logistikpartner JF Hillebrand är en globalt ledande aktör inom hållbar logistik. Vi är ekologiskt certifierade och innehar därför följande rättigheter ”Marknadsföring, lagring och försäljning av ekologiska viner från EU enligt EG 834/2007 och EG 889/2008”

CSR - vårt sociala ansvar

På följande sidor kan du läsa vidare om vårt arbete inom CSR och hållbarhetsplattformen samt mer om vårt miljöarbete och om dryckesbranschens klimatinitiativ.

>> CSR och hållbarhetsplattform

>> Miljö- och dryckesbranschens klimatinitiativ

Ta kontakt

Polhemsgatan 20 A 112 36 Stockholm
info@johanlidbyvinhandel.se
08-792 03 50

Välkommen till Johan Lidby Vinhandel

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.

ÄR DU 25 ÅR ELLER ÄLDRE?
NEJ