Hållbarhetsplattform

Worldfavor

Under hösten 2019 har Systembolaget tagit ytterligare ett steg i sin digitaliseringsprocess och introducerat en sk. Hålllbarhetsplattform för leverantörer till Systembolaget och deras producenter i ett program som de kallar för Worldfavor.

Syftet med plattformen är bland annat att underlätta leverantörers och producenters hållbarhetsarbete, att skapa en enklare och effektivare hantering av intressenter i leverantörskedjan men framförallt att visa på transparens och spårbarhet i hela leverantörskedjan. Som leverantör till Systembolaget har vi, Johan Lidby Vinhandel och de producenter vi representerar, ombetts att kartlägga samtliga våra artiklar i Systembolagets fasta sortiment (FS) under hösten.

I denna plattform har vi därför, artikel för artikel, registrerat relevant företagsinformation om samtliga parter som är involverade i produktionen/framtagningen av vinet/spriten. Samtliga giltiga certifieringar som rör artikeln/artiklarna har även redovisats, till exempel för de viner som är ekologiskt certifierade. Nästa steg i denna process är att producenterna själva kommer att få fylla i information som berör artikeln/artiklarna i fråga. Hållbarhetsplattformen är ett pågående och levande arbete och all information i denna kommer uppdateras kontinuerligt.

CSR

Vi har en noggrann urvalsprocess innan vi startar ett partnerskap med nya producenter. Det är för oss ett långsiktigt beslut och vi bedömer samarbetet ur ett helhetsperspektiv som till slut måste finna sin grund i vårt motto ”Människan och vingården”.

Johan Lidby Vinhandel har även ett socialt ansvar i verksamheten. Att bedriva företagande på lagliga och etiskt försvarbara villkor är en grundbult för oss. Genom vår inriktning att arbeta i tät och personlig relation med små och medelstora företag ökar möjligheten för oss att få en god överblick av de olika led som bidrar till den slutliga produkt som vi importerar. Det ger oss möjlighet att vara närvarande och tydliga i vårt etiska ansvar.

Ensam är dock inte stark och det sociala ansvarstagandet tar aldrig slut. Vi kan alltid bli bättre och lära oss mer. Som leverantör till Systembolaget har vi skrivit på deras uppförandekod. Den står inskriven i vårt avtal med dem. Det tycker vi är bra. För oavsett hur trygga vi än känner oss i vårt arbete med de sociala aspekterna av vår verksamhet, kan vi aldrig göra för mycket i frågan.

Omvärldens perspektiv och krav är bra för oss som företag. Det får oss att utvecklas och gå framåt. Systembolagets uppförandekod är framtagen av BSCI (business social compliance initiative). Den bygger på FN:s och andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter och innehåller bestämmelser inom följande områden:

Fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling
Ingen diskriminering
Ersättning
Arbetstid
Hälsa och säkerhet
Inget barnarbete
Skydd för unga arbetare
Anställningstrygghet
Inget tvångsarbete
Miljöskydd
Affärsetik
Läs gärna mer om detta på Systembolaget.

Inom ramen för uppförandekoden ställer vi naturligtvis krav på att våra producenter ska efterleva riktlinjerna. Det innebär att vi regelbundet besöker våra producenter på plats runt om i världen för att säkerställa från ax till limpa – hur druvorna odlas, hur arbetsförhållanden ser ut, hur arbetet i vineriet sker, ända fram till att slutprodukten är förpackad och tillgänglig på den svenska marknaden.

Som litet företag välkomnar vi uppförandekoden. Den hjälper oss, både med befintliga och eventuella nya samarbetspartners, oavsett om vinerna sedan kommer att säljas via Systembolaget eller inte. Efter mer än 20 år i branschen kan vi stolt representera drygt 75 producenter från alla världens hörn – utan att göra avkall på vår värdegrund om socialt, etiskt och affärsmässigt sunt företagande.

Ta kontakt

Polhemsgatan 20 A 112 36 Stockholm
info@johanlidbyvinhandel.se
08-792 03 50

Välkommen till Johan Lidby Vinhandel

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.

ÄR DU 25 ÅR ELLER ÄLDRE?
NEJ