Dryckesbranschens klimatinitiativ

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett initiativ som startades av Sveriges Bryggerier, Sprit- & Vinleverantörsföreningen samt Systembolaget för att ge möjlighet för alla att bidra till en mer klimatsmart bransch. Arbetet påbörjades 2016 och året efter antog branschföreningarna och Systembolaget en gemensam viljeyttring. Aktörerna lovade i och med detta, att börja mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol, GHG. Det är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Man lovade även att sätta upp mål för sitt klimatarbete. Allting görs för att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vi på Johan Lidby Vinhandel anslöt oss till Dryckesbranschens Klimatinitativ redan från starten. Vi rapporterade därmed våra första siffror under våren 2019, för rapporteringsåret 2018.

>> Dryckesbranschens klimatpåverkan 2020 (publicerad 29 september 2021)

>> Dryckesbranschens klimatpåverkan nr 2

 

Ta kontakt

Polhemsgatan 20 A 112 36 Stockholm
info@johanlidbyvinhandel.se
08-792 03 50

Välkommen till Johan Lidby Vinhandel

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.

ÄR DU 25 ÅR ELLER ÄLDRE?
NEJ