Chablis - fyra kvalitetsnivåer

Klassificeringssystemet i Chablis sträcker sig från den lägsta nivån Petit Chablis till den högsta, Chablis Grand Cru. Som i all fransk vinlagstiftning så är det marken som är klassificerad. Ju högre upp i klassificeringen området befinner sig desto mindre skörd får man lov att ta ut. I lagstiftningen styr man också t.ex. uppbindningsmetoder i vingårdarna, men det är desamma oavsett kvalitetsnivå. De vingårdar som är planterade utanför den klassificerade marken får skriva Bourgogne Blanc som ursprung på flaskorna. Chablis kvalitetsnivåer är:

Petit Chablis
Marken är normalt vingårdslägen ovanför eller nedanför sluttningen vid bergets fot och på något lerhaltigare jordar. Idag täcker området cirka 950 hektar av den totala Chablisytan.

Chablis
Som appellation omfattar den drygt 3 000 hektar. Till största del är det ostliga, nordostliga eller västliga exponeringar mot solen. Jordmånen kan variera men domineras av den klassiska Kimmeridgienjordmånen, som består av kompakt kalksten blandat med lera och märgel som är mycket rikt på  fossiler och ostronskal, kvarlevor från den tid Chablis var gammal havsbotten.

Chablis Premier Cru
25 olika vingårdar som i sin tur kan delas upp i 79 olika lägen. Det är klar dominans av Kimmeridgienjordmån och de är alla sluttningsodlingar i syd-, sydväst- eller sydostliga lägen. Mer solexponering ger mer mogna druvor.

Chablis Grand Cru
Detta är det minsta och det bästa området i Chablis. Det är faktiskt bara en enda sydsluttning som i sin tur är uppdelad i sju olika vingårdar. Dessa är Les Clos, Blanchots, Les Preuses, Grenouilles, Valmur, Vaudésir och Bougros. Området anses ha det bästa läget med rätt jordar och en perfekt exponering. Det är 130 hektar stort till ytan.

>> Tillbaka till Chablis.

Hitta viner

Recept Chablis

Jean-Marc Brocard

Ta kontakt

Polhemsgatan 20 A 112 36 Stockholm
info@johanlidbyvinhandel.se
08-792 03 50

Välkommen till Johan Lidby Vinhandel

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.

ÄR DU 25 ÅR ELLER ÄLDRE?
NEJ