Villkor för Vinklubben, Johan Lidby Vinhandel

1. Info

1.1. Vinklubben, Johan Lidby är en kundklubb som är öppen för privatpersoner över 20 år och bosatta i Sverige

1.2. Vinklubben, Johan Lidby säljer och förmedlar speciellt framtagna erbjudanden och produkter

1.3. Vinklubben säljer eller förmedlar inte alkoholdrycker direkt till konsumenter utan all sådan försäljning sker via Systembolaget.

1.4. Registrering sker på hemsidan www.johanlidbyvinhandel.se/vinklubb Du når oss när som helst på vinklubben@johanlidbyvinhandel.se

2. Allmänt

2.1. Som medlem blir du prenumerant av Johan Lidby Vinhandels nyhetsbrev som skickas via e-post. Du kan när du vill avbryta prenumerationen.

2.2. Användarvillkoren gäller mellan dig och Vinklubben, Johan Lidby som drivs av Johan Lidby Vinhandel AB.

3. Webbplatsen

3.1. Vinklubben, Johan Lidby ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på webbplatsen och har rätt att när som helst göra ändringar i material, information och funktionalitet på webbplatsen.

3.2. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post. Du ansvarar själv för den information som du själv använder dig av vid nyttjande av webbplatsen.

3.3. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på webbplatsen tillkommer Vinklubben, Johan Lidby eller Johan Lidby Vinhandel. Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på webbplatsen för ditt eget personliga bruk men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet.

3.4. Vinklubben, Johan Lidby använder s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som lagras lokalt på den dator du använder för att nå vår webbplats. Denna teknik krävs för att hålla dig inloggad på webbplatsen. Övriga användningsområden är t.ex. att det möjliggör nyttig statistik på hur webbplatsen används och därmed ger Vinklubben, Johan Lidby möjligheten att kunna utveckla den på bästa sätt.

4. Aktivitetsvillkor

4.1. Anmälan till aktivitet sker skriftligen via webbplatsen. Vi registrerar din anmälan till aktiviteten när du har betalat din avgift. Anmälan är bindande. Din betalning innebär också att du samtycker till dessa villkor.

4.2. Du har enligt distansavtalslagen rätt att ångra dig. Anmälan kan återtas genom skriftligt meddelande till oss inom 14 dagar efter det att anmälningsavgiften betalats, dock senast 72 timmar innan aktiviteten startar. Avbokning utanför ångerrättstiden, på grund av sjukdom, kräver sjukintyg och innefattar endast den deltagare som intyget gäller. Med skriftligt meddelande menas e-post till info@johanlidbyvinhandel.se eller brev till Johan Lidby Vinhandel, Polhemsgatan 20A, 112 36 Stockholm. Du har i sådant fall rätt att återfå betald anmälningsavgift.

4.3. Johan Lidby Vinhandel har rätt att ställa in en aktivitet före start av denna. Du har då rätt att återfå betald avgift. Det samma gäller om Johan Lidby Vinhandel ändrar tidpunkten för sammankomsterna så att detta påverkar dina möjligheter att delta.

4.4. I priset ingår alltid moms. Priset som gäller finns på sidan vid din beställning.

4.5. Åldersgräns för aktiviteter följer gällande lagstiftning och ger inte rätt att häva avtalet.

4.6. För VINET 2023 gäller speciella villkor då detta kategoriseras som ett evenemang på en bestämd dag och inom en viss tidsperiod. Ingen ångerrätt tillämpas enligt undantag ur distansavtalslagen §11. Köpt biljett till VINET 2023 eller till de seminarier som hålls i samband med VINET 2023 återbetalas inte.

4.7. VINET 2023 – Varje dryckeskupong berättigar till ett smakprov. Ett smakprov är 3 cl.

4.8. Om VINET 2023 inte går att genomföra som planerat och ställs in på grund av ändrade rekommendationer från myndigheter kring COVID-19, återbetalas hela biljettpriset.

5. Personuppgifter

5.1. Johan Lidby Vinhandel, 556574-3928, Polhemsgatan 20A, 112 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Kontakta i så fall Vinklubben, Johan Lidby direkt via vinklubben@johanlidbyvinhandel.se

5.2. Alla personuppgifter som du lämnar till Vinklubben, Johan Lidby behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. De fullständiga villkoren hittar du här. Policyn säkerställer att vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Följande uppgifter lagras hos oss:

För- och efternamn för att kunna skapa en inloggningsfunktion.
Mailadress för att kunna skicka e-post med erbjudanden och inbjudningar.
Postadress för att vi ska kunna skicka relevant information om event i den del av Sverige du är bosatt.
Telefonnummer för att vi ska kunna kontakta dig med kort varsel om du t.ex. står på en väntelista till en provning
Lösenord för att du ska kunna logga in och administrera din egen sida som medlem, samt anmäla dig till våra aktiviteter.
Vid misstanke om intrång i våra system byter vi omgående alla lösenord och datainspektionen informeras inom 72 timmar.

5.3. Du kan när som helst rätta felaktig kundinformation genom att kontakta Vinklubben, Johan Lidby på info@johanlidbyvinhandel.se eller tel 08-792 03 50. Du kan också kontakta Vinklubben, Johan Lidby och begära att dina personuppgifter inte används för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning, eller om du så vill, tas bort från våra register. Personuppgiftsansvarig för behandling av enligt ovan är Vinklubben, Johan Lidby.

6. Köpvillkor

6.1. Genom att ingå ett köpavtal med Vinklubben, Johan Lidby, dvs genom att beställa och/eller erlägga betalning för produkter eller tjänster, godkänner du som köpare kundvillkoren som anges ovan.

6.2. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning i Systembolagets butik meddelas du via sms eller telefon. Du betalar och hämtar ut varan i vald butik inom stipulerad tid enligt butikens meddelande. Om varan inte hämtas ut inom angiven tid och därför av Systembolaget returneras till Johan Lidby Vinhandel förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för våra hanteringskostnader samt eventuellt intäktsbortfall.

6.3. I det pris som du betalar är mervärdesskatt och alkoholskatt och alla avgifter för t.ex. fraktkostnad och emballage inkluderade enligt vid var tid gällande regler och det pris som anges på webbplatsen är således det totala priset för varan.

6.4. En defekt vara reklameras direkt till Systembolagets butiker, då det är Systembolaget som du köpt varan av.

Ta kontakt

Polhemsgatan 20 A 112 36 Stockholm
info@johanlidbyvinhandel.se
08-792 03 50

Välkommen till Johan Lidby Vinhandel

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.

ÄR DU 25 ÅR ELLER ÄLDRE?
NEJ