Hållbarhet och miljö

Människan och vingården

På Johan Lidby Vinhandel arbetar vi efter mottot Människan och vingården. För oss betyder det att vi ser vårt arbete som en länk i kedjan som bildas mellan platsen där druvorna vuxit och människan som slutligen njuter av vinet. Varje länk är lika viktig. Vi ser inget värde i att fokusera på endast en del av kedjan. Det skulle i våra ögon varken vara särskilt ansvarsfullt eller intressant.

De viner vi väljer att arbeta med är resultatet av århundraden av historia, nedärvd kunskap, passion, experimentlusta, övertygelse och vilja. Samtliga dessa delar är kopplade till Människan.

Vingården är en unik växtplats, med egenskaper, kvaliteter och förutsättningar som Människan måste arbeta med för att skapa det vin vi till slut levererar till våra kunder.

Människan och vingården är för oss oskiljaktiga och de bildar grunden för vårt arbete och den kedja vi är en del av. Upplevelsen i glaset skapas av samspelet mellan Människan och vingården. Vi varken vill eller kan göra avkall på vare sig Människan eller vingården. Den ene förutsätter den andre. Det är kärnan i vår syn på den vinupplevelse vi vill erbjuda våra kunder.

Vingården är en unik växtplats, med egenskaper, kvaliteter och förutsättningar som Människan måste arbeta med för att skapa det vin vi till slut levererar till våra kunder.

CSR - Vårt sociala ansvar

Vi har en noggrann urvalsprocess innan vi startar ett partnerskap med nya producenter. Det är för oss ett långsiktigt beslut och vi bedömer samarbetet ur ett helhetsperspektiv som till slut måste finna sin grund i vårt motto ”Människan och vingården”.

Johan Lidby Vinhandel har även ett socialt ansvar i verksamheten. Att bedriva företagande på lagliga och etiskt försvarbara villkor är en grundbult för oss. Genom vår inriktning att arbeta i tät och personlig relation med små och medelstora företag ökar möjligheten för oss att få en god överblick av de olika led som bidrar till den slutliga produkt som vi importerar. Det ger oss möjlighet att vara närvarande och tydliga i vårt etiska ansvar.

Men ensam är inte stark och det sociala ansvarstagandet tar aldrig slut. Vi kan alltid bli bättre och lära oss mer. Som leverantör till Systembolaget har vi skrivit på deras uppförandekod. Den står inskriven i vårt avtal med dem. Det tycker vi är bra. För oavsett hur trygga vi än känner oss i vårt arbete med de sociala aspekterna av vår verksamhet, kan vi aldrig göra för mycket i frågan.

Omvärldens perspektiv och krav är bra för oss som företag. Det får oss att utvecklas och gå framåt. Systembolagets uppförandekod är framtagen av BSCI (business social compliance initiative). Den bygger på FN:s och andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter och innehåller bestämmelser inom följande områden:

Fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling
Ingen diskriminering
Ersättning
Arbetstid
Hälsa och säkerhet
Inget barnarbete
Skydd för unga arbetare
Anställningstrygghet
Inget tvångsarbete
Miljöskydd
Affärsetik

Läs gärna mer om detta på Systembolaget.

Inom ramen för uppförandekoden ställer vi naturligtvis krav på att våra producenter ska efterleva riktlinjerna. Det innebär att vi regelbundet besöker våra producenter på plats runt om i världen för att säkerställa från ax till limpa – hur druvorna odlas, hur arbetsförhållanden ser ut, hur arbetet i vineriet sker, ända fram till att slutprodukten är förpackad och tillgänglig på den svenska marknaden.

Som litet företag välkomnar vi uppförandekoden. Den hjälper oss, både med befintliga och eventuella nya samarbetspartners, oavsett om vinerna sedan kommer att säljas via Systembolaget eller inte.

Miljö och hållbarhet

Johan Lidby Vinhandel skall bedriva en verksamhet som i så ringa grad som möjligt påverkar miljön negativt. Genom aktivt kvalitativa val har vi som mål att förbättra den biologiska mångfalden i den närmiljö våra producenter verkar i.

Genom att aktivt välja leverantörer som tydligt deklarerar ursprunget, odlingsmetoderna och målsättningarna med sin produktion vill vi på Johan Lidby Vinhandel främja de producenter som sätter det långsiktiga kretsloppet i fokus.

Samtliga leverantörer av varor och distributionstjänster skall tydligt kunna redogöra för sin ambitionsnivå ur ett miljöperspektiv. Vi prioriterar de som kan visa upp ett så helhetsmässigt miljöperspektiv som möjligt.

Ett flertal av våra producenter arbetar idag helt ekologiskt eller biodynamiskt och är certifierade därefter. Andra är i konverteringsfaser till ekologiskt eller biodynamiskt odlande. Vår strävan att leva upp till affärsidéns krav på viner med personlighet och hög kvalitet renderar att vi arbetar med en övervägande del ekologiskt inriktade odlare. En procentsats som ständigt kommer att öka då man kan se tydliga kopplingar mellan miljövård och viners kvalitet.

Vinimport ställer stora krav på logistik. Detta leder i sin tur till att distributionsfrågorna är av central roll i vår bransch. Vi arbetar aktivt med att minska den miljöpåverkan vi orsakar genom vår verksamhet. Detta sker bland annat genom samtransporter och grupperingar av inleveranser där så är möjligt, övergång till lättare flaskor, användning av tågtransport där möjlighet ges, är bara några exempel.

Ta kontakt

Polhemsgatan 20 A 112 36 Stockholm
info@johanlidbyvinhandel.se
08-792 03 50

Välkommen till Johan Lidby Vinhandel

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.

ÄR DU 25 ÅR ELLER ÄLDRE?
NEJ